Turniej PZT TENIS 10

Otwarte turnieje PZT TENIS 10 – turnieje dla dzieci w wieku 8-10 lat

Turnieje rozgrywane według programu Polskiego Związku Tenisowego TENIS 10. Turnieje przeznaczone są dla wszystkich dzieci biorących udział w polskim współzawodnictwie tenisowym dzieci do lat 10. Link do programu PZT TENIS 10. Wpisowe do każdego turnieju 50 PLN. Zgłoszenia SMS 696 094 387 lub na stronie PZT TENIS 10 do czwartku poprzedzającego turniej do godz. 20. Kategorie wiekowe:

  • Kategoria Czerwona do lat 8 według rocznika urodzenia (w roku 2017 dla dzieci z rocznika 2009 i młodsi, w roku 2018 dla dzieci z rocznika 2010 i młodsi). Turniej rozgrywany piłkami RED FELT ST3 (tzw. „buraki”) na korcie przez małą siatkę wzdłuż pola serwisowego.
  • Kategoria Pomarańczowa do lat 9 według rocznika urodzenia (w roku 2017 dla dzieci z rocznika 2008 i młodsi, w roku 2018 dla dzieci z rocznika 2009 i młodsi). Turniej rozgrywany piłkami ORANE ST2 (tzw. „pomarańczowe”) na korcie 3/4 kortu tenisowego.
  • Kategoria Zielona do lat 10 według rocznika urodzenia (w roku 2017 dla dzieci z rocznika 2007 i młodsi, w roku 2018 dla dzieci z rocznika 2008 i młodsi). Turniej rozgrywany piłkami GREEN ST1 na całym korcie.

Daty turniejów*  (godziny rozpoczęcia w zależności od ilości zgłoszeń):

  • 04.11.2017 (sobota) I Otwarty turniej dla dzieci PZT TENIS 10 WYNIKI
  • 02.12.2017 (sobota) II Otwarty turniej dla dzieci PZT TENIS 10 WYNIKI
  • 03.03.-04.03.2018 (sobota- niedziela) III Otwarty turniej dla dzieci WYNIKI
  • 28.04.-29.04.2018 (sobota- niedziela) IV Otwarty turniej dla dzieci WYNIKI

* Organizator zastrzega sobie prawo zmiany daty turniejów.

Nasza oferta

Zobacz wszystkie