Całoroczne szkółki dla dzieci i dorosłych

21 marca 2017

NABÓR DO SZKÓŁEK TENISOWYCH NA ROK SZKOLNY  2023/2024!

Rozpoczęliśmy nabór dzieci w wieku od 5 do 18 lat oraz dorosłych do szkółek tenisowych!

Ostatnie wolne miejsca na zajęcia tenisowe na rok 2023/2024:

 • Poniedziałek godzina 16.00, dzieci rocznik 2011/2012 grupa początkująca,
 • Poniedziałek godzina 18.00, dzieci rocznik 2015/2016 początkujące lub po roku grania,
 • Poniedziałek godzina 18, kobiety drugi/trzeci rok grania,
 • Wtorek godzina 16, dzieci rocznik 2014/2016 grupa początkująca,
 • Wtorek godzina 16, dzieci rocznik 2012/2014 grupa początkująca,
 • Wtorek godzina 17, dzieci rocznik 2010/2012 trzeci/czwarty rok grania,
 • Wtorek godzina 18, dziewczynki rocznik 2005/2006 czwarty/piąty rok grania,
 • Czwartek godzina 18, dzieci rocznik 2014/2016 grupa początkująca,
 • Sobota godzina 11, dzieci rocznik 2015/2016 początkujące lub po roku grania.
 • Sobota godzina 12, dzieci rocznik 2006/2008 trzeci/czwarty rok grania.
 • Mamy też kilka wolnych bloków na nowe grupy, więc zapraszamy do kontaktu ?

Zajęcia prowadzone w małych, kilkuosobowych grupach na naszej nowoczesnej hali tenisowej w centrum Gdańska (zobacz gdzie gramy) odbywają się popołudniami w dni powszednie i w soboty rano/do południa. Treningi opieramy na standardach ogólnoświatowych programów TENIS 10 i TENIS EXPRESS. Stawiamy przede wszystkim na jakość zajęć !

Zgłoszenie do szkółek prowadzimy mailowo na adres  biuro@dilaj-tenis.pl, lub telefonicznie 604 920 076. Uczestnicy, którzy chcą kontynuować naukę, mogą też zgłaszać chęć kontynuacji nauki u trenera prowadzącego zajęcia w poprzednim roku szkolnym.

CENNIK SZKOLENIA – ROK SZKOLNY 2023/2024*
Raz w tygodniu Dorośli I dziecko II dziecko III dziecko
I rata do 30.09.2023 700 PLN 700 PLN 630 PLN 560 PLN
II rata do 30.11.2023 700 PLN 700 PLN 630 PLN 560 PLN
III rata do 30.01.2024 700 PLN 700 PLN 630 PLN 560 PLN
IV rata do 30.03.2024 700 PLN 700 PLN 630 PLN 560 PLN
Razem za rok szkolny 2.800 PLN 2.800 PLN 2.520 PLN 2.240PLN
Dwa razy w tygodniu Dorośli I dziecko II dziecko III dziecko
I rata do 30.09.2023 1.250 PLN 1.250 PLN 1.125 PLN 1000 PLN
II rata do 30.11.2023 1.250 PLN 1.250 PLN 1.125 PLN 1000 PLN
III rata do 30.01.2024 1.250 PLN 1.250 PLN 1.125 PLN 1000 PLN
IV rata do 30.03.2024 1.250 PLN 1.250 PLN 1.125 PLN 1000 PLN
Razem za rok szkolny 5.000 PLN 5.000 PLN 4.500 PLN 4.000 PLN
Trzy razy w tygodniu Dorośli I dziecko II dziecko III dziecko
I rata do 30.09.2023 1.750 PLN 1.750 PLN 1.575 PLN 1.400 PLN
II rata do 30.11.2023 1.750 PLN 1.750 PLN 1.575 PLN 1.400 PLN
III rata do 30.01.2024 1.750  PLN 1.750 PLN 1.575 PLN 1.400 PLN
IV rata do 30.03.2024 1.750 PLN 1.750 PLN 1.575 PLN 1.400 PLN
Razem za rok Szkolny 7.000 PLN 7.000 PLN 6.300 PLN 5.600 PLN
 Jednorazowe wejście na zajęcia: 90 PLN
* . Ceny przy min 4 osobach w grupie. W przypadku gdy rodzeństwo chodzi z różną częstotliwością na zajęcia, dziecko które chodzi najczęściej na zajęcia jest jako „DZIECKO I”

REGULAMIN  SZKOLENIA 2023/2024

1. Szkolenie w roku szkolnym 2023/2024 trwa od 13.09.2023 (środa) do 15.06.2024 (sobota). Ilość zajęć dla wszystkich dni tygodnia w roku szkolnym jest równa.
2. Cennik szkolenia dostępny jest na stronie www.dilaj-tenis.pl oraz jest wywieszony w recepcji klubu. Opłata jest stała, za cały okres szkolenia w roku szkolnym i wnoszona jest w czterech (4) ratach: I rata do dnia 30.09.2023, II rata do dnia 30.11.2023, III rata do dnia 30.01.2024, IV rata 30.03.2024.
3. Opłata za szkolenie w grupach jest niezależna od faktycznej frekwencji uczestnika. Uczestnik może odrobić trzy (3) zajęcia w semestrze. Odrobienie nieobecności możliwe jest tylko wtedy, jeżeli nieobecność została zgłoszona wcześniej trenerowi prowadzącemu zajęcia. Zgłoszenie nieobecności, poprzez SMS do trenera prowadzącego zajęcia, możliwe jest do godziny 10.00 w dniu, w którym uczestnik opuści zajęcia. W przypadku zajęć w sobotę, nieobecność musi być zgłoszona do piątku do godziny 17. Termin odrobienia zajęć podaje organizator, nie biorąc odpowiedzialności za brak możliwości uczestnictwa w zajęciach w podanym terminie przez uczestnika.
4. Uczestnicy szkolenia, którzy dołączą do szkolenia w trakcie roku szkolnego, lub zrezygnują ze szkolenia podczas trwania roku szkolnego, rozliczani jest na podstawie procentowego udziału w całorocznym szkoleniu. Obu stronom przysługuje prawo wypowiedzenie umowy zachowując miesięczny okres wypowiedzenia.
5. Ze względu na bardzo zmienne koszty energii elektrycznej i gazu, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cen szkolenia w trakcie roku szkolnego. W przypadku takiej zmiany, uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji ze szkolenia.
6. W przypadku czynników niezależnych od organizatora, jak m.in.  przerwy w dostawie energii elektrycznej lub gazu lub ograniczenia pandemiczne, organizator szkolenia ma prawo odwołać dwa zajęcia przypadające na dany dzień tygodnia, bez konieczności ich odrabiania. Jeżeli odwołanych zajęć będzie więcej niż dwa na dany dzień tygodnia, organizator zobowiązuję się do odrobienia tych zajęć.
7. Harmonogram dni, w których zajęcia nie odbywają się, dostępny jest na stronie www.dilaj-tenis.pl oraz jest wywieszony w recepcji klubu.
8. Wpłat za szkolenia należy dokonywać tylko przelewem, na konto trenera prowadzącego zajęcia. Numery kont trenerów dostępne są na stronie internetowej www.dilaj-tenis.pl oraz wywieszone w recepcji klubu. Uczestnicy zalegający z płatnościami mogą nie zostać wpuszczone na trening. Prosimy o terminowe wpłaty.
9. Czas trwania treningu to jedna godzina zegarowa (60 minut), w którą wliczone są czynności przygotowujące do zajęć jak i czynności po zajęciach, jak siatkowanie kortu czy zbieranie piłek.
10. Podczas zajęć obowiązuje strój sportowy, w szczególności czyste i niebrudzące obuwie.
11. Rezygnacja ze szkolenia musi być poprzedzona jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
12. Podczas zajęć na korcie mogą przebywać tylko zawodnicy aktualnie uczestniczący w zajęciach – prosimy rodziców dzieci biorących udział w zajęciach o nie wchodzenie na kort podczas zajęć.
13. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z regulaminem szkolenia.

Do pobrania:

DANE DO PRZELEWÓW ZA ZAJĘCIA

Zajęcia z p. Wanda (tel. 604 920 076):

 • PKO BP 
 • Wanda Diłaj
 • ul. Myśliwska 98/5
 • 80-283 Gdańsk

Zajęcia z p. Maćkiem (tel. 608 473 670)

 • Bank Millennium 30 1160 2202 0000 0001 0342 5447
 • Fair Play Maciej Diłaj
 • ul. Myśliwska 81B/7
 • 80-283 Gdańsk

Zajęcia z p. Piotrkiem (tel. 696 094 387)

 • PKO BP 42 1020 1811 0000 0702 0292 4314
 • Diłaj-Tenis Piotr Diłaj
 • ul. Migdałowa 126
 • 80-126 Gdańsk

Zobacz pozostałe oferty

Zobacz wszystkie