Letni Challenge Babskie Granie

Challenge prowadzony na portalu www.korty.ogr: LINK TUTAJ

REGULAMIN ROZGRYWEK DLA KOBIET

CHALLENGE O PUCHAR SZKOŁY TENISA DIŁAJ

ORGANIZATOR:

Szkoła Tenisa Diłaj. Osoba kontaktowa Piotr Diłaj Tel. 696094387, biuro@dilaj-tenis.pl

MIEJSCE ROZGRYWANIA:

Korty Tenisowe Szkoły Tenisa Diłaj znajdujące się przy Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej.

TERMIN:

Rozgrywki „Challenge” trwają od 08.05.2021 do 19.09.2021 r. Rozgrywki zostaną zakończone turniejem MASTERS dla najlepszej ósemki, który odbędzie się w dniach 18/19 września 2021 r. System wyzwań zostanie wyłączony dnia 12.09.2021, a wszystkie mecze zgłoszone do tego momentu muzą zostać rozegrane do dnia 16.09.2021

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Kryteria dopuszczenia do turnieju

Każda osoba grająca w tenisa, która nie jest sklasyfikowana w PZT oraz nie jest i nie była trenerem/instruktorem/osobą udzielającą lekcji gry w tenisa na co dzień. Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji dotyczącej dopuszczenia do turnieju poszczególnych uczestników.

Zgłoszenia

Zapisy do cyklu przez SMS na numer 696094387 lub bezpośrednio na portalu obsługującym rozgrywki, link do rozgrywek: https://korty.org/challenge/babskie-granie. Zgłoszenia do dnia 30.07.2021 (każde zgłoszenie plasuje zawodnika na końcu listy rankingowej)

Wpisowe

Warunkiem dopuszczenia do cyklu jest uiszczenie wpisowego w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) do dnia 08.05.2021a w przypadku dołączenia do rozgrywek po rozpoczęciu, przed pierwszym meczem.

Płatność przelewem na konto:

DIŁAJ-TENIS Piotr Diłaj  42 1020 1811 0000 0702 0292 4314

SYSTEM ROZGRYWANIA:

Rozgrywki typu challenge. Zawodnicy znajdujący się na liście rankingowej rywalizują „krok po kroku”. System ten polega na tym, że tenisista z listy może wyzwać na mecz jednego z trzech poprzedzających go zawodników. Jeśli zwycięży, zajmuje na liście miejsce pokonanego, przesuwając go i ewentualnie następnych zawodników o 1 miejsce niżej. W przypadku porażki tenisisty wyzywającego, układ listy pozostaje bez zmian.

Pierwsza lista klasyfikacyjna, obowiązująca od 08.05.2021 , ustalona zostanie na podstawie przesłanych zgłoszeń do dnia 11.05.2020 uwzględniając kolejność w cyklu BABSKIE GRANIE 2020/2021 (edycja zimowa). W przypadku zgłoszenia osób, które nie uczestniczyły w cyklu zimowym, kolejność zostanie ustalona na drodze losowania. Istnieje możliwość późniejszego dopisania się do rozgrywek, jednak nie później niż do dnia 30.07.2021. Osoby, które zapiszą się w trakcie trwania cyklu będą dopisywane na koniec listy wg kolejności zgłoszeń.

Końcowa lista klasyfikacyjna zostanie ustalona w dniu 16.09.2021 o godz. 20.00. Rozgrywki zostaną zakończone turniejem MASTERS dla najlepszej ósemki dopuszczonej na podstawie końcowej listy klasyfikacyjnej. Turniej MASTERS będzie rozgrywany w 2 grupach (każdy z każdym), z których awans do półfinałów wywalczy dwóch najlepszych zawodników.

SĘDZIOWANIE

Zawodnicy sami sędziują podczas meczy wg obowiązujących przepisów PZT oraz z zasadami „każdy sędziuje po swojej stronie” i „fair play”. Po zakończeniu spotkania wygrany przekazuje wynik do organizatora.

PIŁKI

Osoba wyzywająca mecz zawodnikowi zajmującemu wyższą pozycję zapewni piłki do rozegrania meczu (minimum trzy jednakowe piłki).

OPŁATA ZA WYNAJEM KORTU NA MECZ

Opłata za wynajmem kortu na rozegranie meczu wynosi 30  zł od każdego zawodnika płatna u pracownika kortów. Czas rezerwowany na rozegranie meczu to dwie godziny zegarowe. W przypadku złej pogody mecz można rozegrać na hali. opłata ze mecz na hali wynosi 40 zł od każdego zawodnika.

Rozrywki prowadzone są przez portal www.korty.org. Link do rozgrywek: https://korty.org/challenge/babskie-granie.

ZASADY ROZGRYWEK I OBSŁUGA SYSTEMU CHALENGOWEGO NA PORTALU WWW.KORTY.ORG:

1. Warunkiem rozegrania meczu jest wyzwanie przez zawodnika innego gracza do pojedynku za pośrednictwem systemu on-line.

2. Każdy zawodnik znajdujący się na liście rankingowej może wyzwać na mecz gracza znajdującego się w rankingu maksymalnie 5 miejsca wyżej. W przypadku wygranej, zawodnik wyzywający zajmuje miejsce przegranego, a przegrany i pozostali zawodnicy za nim sklasyfikowani przesuwają się o jedno miejsce w dół rankingu. W przypadku przegranej wyzywający pozostaje na swoim miejscu w klasyfikacji ogólnej.

3. Zawodnik rzucający wyzwanie ma obowiązek: ustalenia ze swoim przeciwnikiem daty i godziny meczu, zarezerwowania kortu oraz wprowadzenia do systemu on-line terminu meczu w ciągu 3 dni (72 godzin) od daty wyzwania. W przypadku niedopełnienia tych obowiązków zostaje przyznany automatyczny walkower na korzyść wyzwanego, a rzucający wyzwanie otrzymuje ostrzeżenie.

4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z wyzwanym, rzucający wyzwanie ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do organizatora co najmniej 24 godziny przed automatycznym walkowerem. W tej sytuacji organizator będzie próbował skontaktować się z wyzwanym. W przypadku braku kontaktu z organizatorem wyzwanemu grozi przyznanie walkowera na korzyść wyzywającego.

5. Poprzez brak możliwości skontaktowania się Organizator rozumie nieodebranie połączeń. Informowanie przeciwnika o wyzwaniu poprzez SMS bądź e-mail odbierane są jako niewystarczalne.

6. Zawodnicy powinni ustalić termin spotkania dogodny dla obu stron, przy czym wyzwany do gry ma obowiązek zaproponować co najmniej dwa terminy rozegrania meczu, w tym przynajmniej jeden popołudniowy. Terminy te muszą uwzględniać dostępność kortów.

7. W przypadku braku terminu dogodnego dla obu graczy, rzucający wyzwanie ma obowiązek dostosować się do jednego z terminów podanych przez zawodnika, którego wyzywa do pojedynku.

8. Mecz powinien być rozegrany w terminie nie dalszym niż 7 dni (168 godzin) od daty wyzwania. W niektórych przypadkach Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia tego okresu o kolejny 1 dzień.

9. Mecze rozgrywane są tylko na kortach Szkoły Tenisa DIŁAJ w Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej, lub w przypadku deszczu na hali tenisowej Szkoły Tenisa DIŁAJ przy ul. Sobieskiego 90 do dwóch wygranych setów. Trzeci set rozgrywany jest w formie super tie-break’a do 10 punktów.

10. Na każdy mecz wymagana jest rezerwacja kortu na czas 2 godzin. Opłata za kort pobierana jest za 2 godziny, również w przypadku zakończenia meczu przed upływem tego czasu. Opłatę za kort należy uiścić przed rozpoczęciem spotkania u obsługi kortów lub przelewem na koto. klubu.

11. Wynik spotkania należy zgłosić niezwłocznie po zakończeniu meczu, jednak nie później niż 3 godziny po wpisanym do systemu terminie spotkania. Wynik podajemy smsem 696094387 do organizatora. Obowiązek podania wyniku leży po stronie zarówno wyzywającego jak i wyzwanego. Nie zastosowanie się do tego punktu będzie skutkować obustronnym walkowerem. 

12. Osoba rzucająca wyzwanie do pojedynku ma obowiązek dostarczyć 3 piłki. 

14. Zawodnik, który przegrał mecz może wyzwać swojego zwycięzcę, jednak nie wcześniej niż po upływie 7 dni (168 godzin) liczonych od dnia rozegrania spotkania.

15. Zawodnik, który wygrał mecz nie może zostać wyzwany w ciągu 2 dni (48 godzin) od zakończenia meczu, ale może w tym czasie rzucić wyzwanie kolejnemu graczowi.

16. Zawodnik, który przegrał mecz nie może rzucić wyzwania innemu graczowi w ciągu 1 dnia (24 godzin) od zakończenia meczu, ale może być wyzwany przez innego gracza.

17. Zawodnik, który poddaje mecz przed jego rozegraniem, otrzymuje ostrzeżenie. Walkower może być wpisany najwcześniej po 24 godzinach od terminu wyzwania. Walkower może być wpisany najpóźniej 24 godziny przed ustalonym terminem. W przypadku późniejszego zgłoszenia walkower zostaje wpisany po terminie spotkania.

18. W wyjątkowych okolicznościach organizator zastrzega sobie prawo do anulowaniu meczu

Nasza oferta

Zobacz wszystkie