Karta Zgłoszenia Dziecka do Szkółki

 

Zgłoszenie dziecka do szkółki tenisowej w roku szkolnym 2016/2017

Dane Dziecka

 1. Imię i nazwisko: …………………………………………………………………..
 2. Data urodzenia: ……………………………………………………………………
 3. Waga/wzrost: …………………………4. Dziecko lewo/prawo – ręczne: L/P.…
 4. Informacja o stanie zdrowia dziecka (uczulenia, fobie i inne uwagi o zachowaniu dziecka, które organizator powinien mieć na uwadze) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dane Kontaktowe Rodziców:

 1. Telefon 1: ………………………………………………………………………………..
 2. Telefon 2: …………………………………………………………………………………
 3. Email: ……………………………………………………………………………………

Regulamin Szkolenia –  rok szkolny 2016/2017

 1. Szkolenie w roku szkolnym 2015/2016 trwa od 17.09.2016 (sobota) do 25.06.2017 (niedziela). Ilość zajęć dla wszystkich dni tygodnia w roku szkolnym jest równa i wynosi 34 zajęcia.
 2. Cennik szkolenia dostępny jest na stronie www.dilaj-tenis.pl oraz jest wywieszony w recepcji klubu. Opłata jest stała, za cały okres szkolenia w roku szkolnym i wnoszona jest w czterech (4) ratach: I rata do dnia 30.09.2016, II rata do dnia 30.11.2016, III rata do dnia 30.01.2017, IV rata 30.03.2017.
 3. Opłata za szkolenie w grupach jest niezależna od faktycznej frekwencji uczestnika. Dziecko może odrobić trzy (3) zajęcia w semestrze. Odrobienie nieobecności możliwe jest tylko jeżeli nieobecność została zgłoszona wcześniej trenerowi prowadzącemu zajęcia (proszę zgłaszać nieobecności SMSem na numer trenera).
 4. W przypadku osób, które dołączą do szkolenia, lub zrezygnują ze szkolenia podczas trwania roku szkolnego, koszt szkolenia rozliczany jest na podstawie procentowego udziału dziecka w szkoleniu w stosunku do całego okresu szkolenia. Przy rezygnacji z zajęć obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia.
 5. Harmonogram dni, w których zajęcia nie odbywają się, dostępny jest na stronie www.dilaj-tenis.pl oraz jest wywieszony w recepcji klubu.
 6. Wpłat za szkolenia należy dokonywać tylko na przelewem, na konto trenera prowadzącego zajęcia. Numery kont trenerów dostępne są na stronie internetowej www.dilaj-tenis.pl oraz wywieszone w recepcji klubu. Dzieci zalegające z płatnościami mogą nie zostać wpuszczone na trening. Prosimy o terminowe wpłaty.
 7. Czas trwania treningu to jedna godzina zegarowa (60 minut) w którą wliczone są czynności przygotowujące do zajęć jak i czynności po zajęciach, jak siatkowanie kortu czy zbieranie piłek.
 8. Podczas zajęć obowiązuje strój sportowy, w szczególności czyste i niebrudzące obuwie.
 9. Rezygnacja ze szkolenia musi być poprzedzona jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
 10. Podczas zajęć na korcie mogą przebywać tylko dzieci aktualnie uczestniczące w zajęciach – prosimy rodziców o nie wchodzenie na kort podczas zajęć.
 11. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z regulaminem szkolenia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji organizacyjnych o prowadzonym szkoleniu przez Szkołę Tenisa DIŁAJ oraz na umieszczanie zdjęć swojego dziecka zrobionych podczas zajęć na stronie www.dilaj-tenis.pl oraz na profilu Facebook Szkoła Tenisa Diłaj.

 

 

……………………………                  ……………………………………………………………

    (miejscowość, data)                   (podpis osoby prawnie odpowiedzialnej za dziecko)

Nasza oferta

Zobacz wszystkie